סיכום הרציונליות

סיכום הרציונליות

קושי בולט בקבלת הנחת הרציונליות בתיאוריה הכלכלית הוא הניסיון להיות פוזיטיביסט בכל מחיר בתהליך שמשתתף בו שחקן קוגנטיבי. כל ניסיון לפשט העדפות של אדם, שהן חלק טבעי ממנו, כל ניסיון להגדיר מטען, בלי קשר לתהליך הדינמי הקוגנטיבי של אותו אדם, הוא פישוט של מלים מכל תוכן רלוונטי, וצמצומן למערכת צורנית. המודל הכלכלי לא רק מפשט מהישויות את התבניות, אלא גם מסיר קישורים סיבתיים חשובים ביניהן, לדוגמא הקשר בין מעשה והעדפה כראי לקשר בין העדפה למעשה.
            מודל התאוריה הצרכנית אינו סגור על-ידי שום סיבתיות מקרית מבחירה להעדפה. ישנה סיבתיות חד כיוונית המונחת מהעדפה פרימיטיבית, המוגבלת על ידי אקסיומות, לבחירה, שהיא הדבר היחיד שלמעשה נצפה. מאחר והן האקסיומות והן ההעדפות יכולות להשתנות ללא אילוץ מאיזה שהוא חלק מהתאוריה, כולל אבחנה ובחירה קודמת, כיצד ניתן בכלל לבצע בחירה מעוותת? זוהי דרך נוספת להצביע על החוסר במכניזם להעדפה דינמית, ה"צמצום" של מכניזם אינטראקטיבי לסיבתיות ישירה הורס את היכולת להפריך. המודל לא יכול להיות "מושלך קדימה" וכל הנתונים נרשמים בהווה המתמשך.
            בכל זאת, הציפיות רציונליות הן המודלים הטובים ביותר שיש לכלכלנים כדי למדל ציפיות כלכליות. ברמה הסטטיסטית, הן יעילות מפני שיש להן טעות ששונותה נמוכה מכל מתודה אחרת למידול ציפיות וכן תוחלת לא מוטה. להבדיל משאר ההיפותזות היא מתאימה באופן מושלם לקונספט של ה-homo economicus ומקסום התועלת.
            כאמור, הנחת היסוד בתאוריה הכלכלית היא כי האדם הוא יצור רציונלי המנסה כל העת למקסם את תועלתו, וזאת על סמך עיקרון יסודי יותר "עקרון ההנאה". מאתיים שנה הרבו לשנן, וגם לבקר את הנוסחאות המפורסמות הללו עד שהן נראות כיום מעין קמח טחון. אך לא כן היו בשעתן. דבר קל הוא היום ללעוג לשיטה חברתית זו, ולטעון כנגדה שהיא קלה ופשטנית מדי, להצביע על כך שבמציאות אין סימוכין לא לאותה הרמוניה בין האינטרסים הפרטיים לבין עצמם ולא ביניהם ובין טובת הכלל, ואף לא לאותה ידיעה שכל אדם צריך לדעת את טובתו העצמית. ואף על פי כן, אולי היה צורך באופטימיות זו שתעמוד בראשית דרכו של המדע החדש (כלכלה). כי אין בונים מדע אם אין מאמינים בסדר מסויים הקיים מלכתחילה.